"VÄNNÄS I VÅRA HJÄRTAN" 

 

 Hem
 Intresseföreningen
 Vännäsgården
 Bagarstuga
 Aktiviteter
 Fotoalbum
 Bo och leva
 Kultur och historia

 

Hem » » Kultur och historia » » Björngården i Vännäs

Björngården i Vännäs

av Ingemar Nilsson

Många av gårdarna i Överkalix socken är gamla släktgårdar, som gått i arv från en generation till nästa i hundratals år. Jag tänker här ge ett exempel på en sådan gammal släktgård, som har gått i arv från far till son i mer än 500 år, nämligen Björngården i Vännäs.

Den muntliga traditionen i byn berättar att denna gård skall vara den äldsta gården i Vännäs, och en sak som talar för detta är att gården inom byn benämndes Isigål. Det faller sig naturligt att om det från början endast fanns en gård i byn, så sade gårdsriktigt är att gården inom byn benämndes Isigål. Det faller sig också naturligt att om det från början endast fanns en gård i byn, så sade gårdsfolket Isigål om denna.

Men utanför Vännäs är gården bättre känd som Björngården (Bjern). Och om anledningen till detta finns det en historia som berättar följande:

"Det hände sig att en man som var husbonde på Björngården råkade i ovänskap med en lappgubbe och denna lappgubbe som var trollkunnig, uttalade spådomen att alla mannens barn skulle dö kort efter födelsen. Och så blev fallet, helt i överensstämmelse med spådomen. Mannen uppsökte då en gammal gumma, som även hon var trollkunnig, och bad henne om råd. Mannen fick följande råd:
- Ditt nästa barn blir en son och honom skall du ge namnet efter något av skogens djur, så kommer han att få leva.
Mannen fick en son som han gav namnet Björn och efter honom kommer namnet Björngården."

Denna historia har berättats för mig av min farfar som är född och uppväxt på Björngården och han i sin tur har hört den berättas av sin far o s v. Kan hända har historien ändrats en hel del genom århundradena, men det var sådana här berättelser, som fick mig att börja forska lite grundligare i gårdens historia.

Som källor för detta har jag använt mig av kyrkoböckerna, och för 1500- och 1600-talet har jag anlitat Landskaphandlingarna för Västerbotten, som innehåller skattelängder och jordeböcker. Och genom att i dessa handlingar spåra gården bakåt i tiden, har jag kommit fram till bifogade förteckning, som visar gårdens ägare från 1500-talet och framåt. Tyvärr är det inte så mycket, som de äldsta källorna kan berätta om de tidigaste generationerna på gården, förutom husbondens namn och gårdens skatt. I de fall där husbonden fallit ifrån, innan någon av sönerna varit vuxen nog att överta gården, har jag även kunnat få reda på hustruns namn, då hon efter makens död kommit att stå som gårdens ägare.

Om man då betraktar längden över gårdens ägare så skulle det alltså vara Hans Jönsson som råkade ut för den ödesdigra spådomen och hans son Björn Hansson som gav gården dess namn.

Björn Hansson fick tre söner, varav den ena Jöns Björnsson övertog hemgården, medan den andre brodern Hans Jönsson flyttade till Gyljen på andra sidan älven och byggde en egen gård där, sedermera Vännäs nr 16. Den tredje brodern Lars Björnsson byggde egen gård i Svedjan, sedermera Vännäs nr 22. De båda bröderna kom alltså att bli ett slags nybyggare inom byn.

Hans Björnsson kom emellertid att råka i tvistemål med de övriga byborna p g a sin flyttning, och om detta tvistemål kan vi läsa följande i ett protokoll från ett häradsting i Kalix den 17 mars 1667:

"Hans Björnsson i Vännäs besvärade sig över sina grannar att de tillika med honom ville hålla gärdsgården vid makt. Och eftersom det bevistes , det Hans Björnsson för någon tid sedan hade flyttat med sin gård på andra sidan om älven ehuruväl hans förfäder tillförenade alltid hava bott och suttit på den andra sidan, där de andra grannarna nu sina gårdar hava. Och beslöts, det Hans Björnsson boflyttar på andra sidan om älven, där och hans förfäder av urminnes suttit hava, eller håller allena sin gärdgård vid makt om sine ängar, och de andra grannarna upprätte och vidmakthålle gärdsgården om sina ängar."

Grannsämjan kunde tydligen, även på den tiden vara mindre god.

Att här berätta om alla de övriga av Björngårdens ägare och deras levnadsöden, skulle kräva alltför mycket utrymme. Därför avslutar jag denna uppsats med den förhoppningen, att den kunnat väcka intresse hos andra att göra liknande efterforskningar och på så sätt sprida kunskap om gångna tider i vår bygd.

 

Björngårdens ägare

 
I
  Hindric
Elin
1475
II
  Anders Hindersson 1500-1577
III
  Jöns Andersson
Marit
1530-1579
1530
IV
  Hans Jönsson 1555-1625
V
  Björn Hansson
Karin

1580-1610
1580-1653

VI
  Jöns Björnsson 1600-1668
VII
  Björn Jönsson
Ingrid
1631-1698
VIII
  Erik Björnsson 1665
IX
  Olof Ersson 1701-1783
X
  Erik Olofsson 1739-1814
XI
  Olof Ersson 1764-1812
XII
  Erik Olofsson
Ingrid Helena Nilsdotter
1792-1834
1795-1896
XIII
  Olof Ersson
Marta Olofsdotter
1822-1888
1822-1902
XIV
  Nils-Erik Olofsson
Anna Britta Larsdotter
1848-1930
1854-1939

 


Isigål eller Bjern i mitten av bilden.

Vännäsberget 1973
Ingemar Nilsson


Referenser

Överkalix Hembygdsgille. (1973). Hembygdsgillets årsbok 1973.

 

Upp till toppen