"VÄNNÄS I VÅRA HJÄRTAN" 

 

 Hem
 Intresseföreningen
 Vännäsgården
 Bagarstuga
 Fotoalbum
 Bo och leva
 Kultur och historia

 

Hem » » Nyheter » » Bredband i Vännäsberget

 

 

Bredband i Vännäsberget

 

Uppstartsmöte 30/4-2015, 09.00 - Överkalix kommun

Närvarande:
Stefan Karlsson & Greger Björk El-Tel
Torbjörn Lampa Markb. Toivanen
Mats Vennberg & Anders Nilsson Vännesberget
Göran Larsson, Tomas Nilsson & Ingemar Hansson Överkalix Kommun
=============================================
Planerad uppstart..

vecka 21 - ett maskinlag - på plats för justering av det som gjorts (jordhögare etc. etc.) samt fördigställande av "stommen".

vecka 23 - fortsätter med kundanslutningarna.
Prel. tidplan ..

Slutet Juni början Juli - beräknas - grävning och "inblåsning" av fiber påbörjas och vara klar med fiberanslutning till
hus/fastighet i slutet av Agusti.

* El-tel drar rakaste vägen till fastighet .. men beaktar de redan inkomna synpunkterna (skisser) vilket är 7-8 st

===================
* Brev före information "Bya-möte" 12 maj - kl.18.00 - om utsättning av el-ledningar, vattenledningar etc. på den "egen tomten" vilket
vilar på kunden för .. dvs. de "privata dragningarna".

* Kunden/fastighetsägaren sätter ut ex. "käpp" var anslutningen företrädelsevis skall komma in i fastigheten.
===================

* Om kunden vill gräva själv (på den egna fastigheten) kommer material & instruktion lämnas.

=============================================

Ökx. kommun (Ingemar) uppdaterar & skickar till Stefan & Torbjörn

* Avvikelser & "kundönskemål på skisser" skickas till Stefan & Torbjörn
* Uppdatera "kundlistan" för projektet samt lägger in telefonnummer.

 


Info om hur projektet Vännäsberget framskrider

Vi har under veckan haft flera samråd med Lapplands el för att hitta ett samarbete som gagnar alla parter. Det visar sig då man lägger korten på bordet att samgrävning ej är till fördel pga totala antalet kablar och optoslangar som skall förläggas blir för tungt att hantera för maskinerna. Detta medför mera dagsverken för båda entreprenörerna som dom inte har täckning för ekonomiskt, samtidigt så kommer ett samarbete kräva betydligt mer arbetsledning för att säkerställa kvaliten på respektive anläggning, ett logistik problem finns också för att vissa kabel / opto trummor måste inköpas för att båda entreprenörerna skall kunna framskrida utan störningar, detta medför extra kostnader.

Nu är planen att vi kommer att få tillstånd av Lapplands el att schakta där dom redan är färdiga, detta medför att respektive entreprenör kan framskrida enligt den plan som finns sedan tidigare utan extra kostnader enligt ovan. Det innebär att vi kommer att starta med schakter i Tallvik och och kommer avryta då vi kommer in i Lapplands arbetsområde. Sedan flyttar vi maskinerna och börjar vid Röduppvägen i Vännäsberget för att schakta bort från Lapplands där dom redan grävt.

Vi har förhoppningar om att hinna avverka ca 2000m schakt innan vintern slår till. Vi upptar arbetena så fort vintern släpper sitt grepp (Maj) och då skall Lapplands vara klara med sina åtaganden. Hoppas denna info klargör hur landet ligger i Vännäsberget.

Med vänlig hälsning; Stefan Karlsson

Projektör ELTEL Networks Infranet AB

Skåpområdeskartor » »

Eltel » »

 


Byggmöte 2014.11.05
============================

Maria.H, Tomas.N, Anders.N, Göran.L, Kjell.K, Risto.V, Stefan.K.

Risto rapporterar om grävandet, man gör nu halt p.g.a. is och snö, man vågar inte gräva p.g.a. riska att gräva sönder el-kabel i vägbanken. ca. 1,5km kvar att gräva av stommen.

Stannar just nu vid tomtgränser, Anslutningar till hushåll kvar. Har täckt gropar
och slang för vintern. (Kollar om man täckt gropar på Tallvik)

Fråga: Problem med vägkanter när plöjningen ligger för nära asfaltkant?
Risto, Stefan: Inga kända problem, omfattas i.s.f. av garanti. Anledningen att man är nära asfaltkanten är kravet på 1m avstånd till elkabel som grävts ner tidigare.

Fråga: Problem med upphöjning av infarter / vägbana vid genomtryckningar?
Göran: Kollar / Inventerar ställen inför kontroll / förtida syn våren 2015. (Koordinater)
Djup vid vissa vägövergångar - Bl.a. ligger kabeltryckning ovanför vägtumma.
Göran: Kollar / Inventerar ställen inför kontroll / förtida syn våren 2015. (Koordinater)

Hur gör man inmätningen av positioneringen (Löpande, i efterhand?)
Risto: Inmätning görs i efterhand.

Byaföreningen undrar om dom kan fakturera hyra för upplaget på fotbollsplan.
Stefan kollar ev. nyttjande av toaletter m.m. kontaktar Anders.N

Stefan föreslår förtida syn inför uppstart våren 2015, koll tryckningar, återställning och asfalt kanter, Risto: Viss återställning av asfalt Tallvik återstår.


Anteckningar förda av Göran.L Överkalix kommun
Storgatan 17, 95681 Överkalix


Dagsläget 2015.10.05

* Grävningarna & Blåsning av kundfiber skall vara klara till 99% - dock återstår lite grävning när de inte får "blåst" fiber hela vägen fram till en del hus.

* Insvetsning skall börjas med denna vecka - 41 - (enl. El-Tel) .. de börjar med noderna & stamfibern (dvs. på kommunförrådet & i byastugan) .. sen fortsätter de med kundanslutningarna .. detta beräknas klart oktober/november. Till att börja med så är det 1 "gubbe" som svetsar noderna - men när kundsvetsningarna börjar så ska man ta dit 2 till så då ska det vara totalt 3 "svetsare"

* En upphandling av KO (kommunikationsoperatör - dvs. den som ska leverera "lyset" i fibern) ligger ute - då det är en offentlig upphandling så måste den ligga ute i "nästan" 2 månader ... därefter tilldelas uppdraget till den som vinner upphandlingen.

* Kontraktstiden är satt att starta 2016-01-01 för den som vinner upphandlingen.

Vidare ..
* Vi (Kommunen, Representanter fr. Vännäsberget, Et-Tel, Toivanen & oberoende besiktningsman från WSP Luleå) ska ha en förbesiktning av "grävjobbet" Måndagen 19 Oktober .. detta för att dokumentera vad som är gjort & vilken återställning som måste göras/återstår våren 2016.

- Som det ser ut i dagsläget så kommer det troligen inte att "lysa" i fibern före 2016-01-01 .. det beror på den KO som vinner upphandligen och ska tillhandahålla switchar, fiberkonvertrar och annan hårdvara.

* Uppdatering av tidplan kommer att ske - på Överkalix kommuns hemsida - efter besiktningen som sker nästa måndag den 19 oktober.

Med Vänlig Hälsning Ingemar Hansson


Status 2015-10-16

Tänkte informera var hur vi ligger till i Vännäsbeget. All stamkabel i Tallvik och Vännäsberget är färdig svetsad och mätt med OTDR. Stängselteknik , Svevia och Pondus är klara. Ca 30 villor är färdiginstallerade. Fr o m nästa vecka så påbörjar vi FOS skåpsvetsningen. Det är det sista som skall svetsas, sedan allt klart. Vi har sedan en hel del märkning, mätning och dokumentationsjobb kvar, men som jag bedömmer det så bör vi vara helt klara sista november. Fibernäten kan driftsättas om ca två veckor om ni vill.

Ha en trevlig helg!

Stefan Karlsson
Projektör ELTEL Networks Infranet AB
Murbruksvägen 1397345 Luleå,
Mobil 072 7096814
Fax 0920 25 03 16


Minnesanteckningar information 2015-12-16

Göran Larsson och Ingemar Hansson från Överkalix informerar läget för styrelsen av Vännäsbergets Intresseförening.

- Upphandling av operatör för nätet är försenad eftersom anbuden avser bredband i hela kommunen och då gäller LOU (Lagen om offentlig upphandling). Kundvärdet och värdet för operatören blir större än man beräknade från början. Bara i Vännäs är 75 hushåll anslutna och nätet beräknas kosta fem miljoner kronor.

- Kommunen är ägare av nätet. Kommunens nätoperatör kommer att ha ett utbud av teleoperatörer som har flera olika tjänster. Priset kommer att variera beroende de tjänster, service och support man väljer.

- Inom tre till sex månader beräknas det bli klart för användning, mars - juni.